ಪಾಲಕ್ ಚಪಾತಿ / Palak Chapati
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

ಗೋದಿಹಿಟ್ಟು 1 ಕಪ್
ಪಾಲಕ್ 1 ಕಟ್ಟು
೪-೬ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
೨ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ
ಕೊತ್ತಂಬರಿಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ
1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಸಿನ
ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗು
ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಮೊದಲು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿಸೊಪ್ಪು,ಅರಿಸಿನ, ಇಂಗು ಇವುಗಳನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ ಪಾಲಕನ್ನು ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿಯಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಗೋದಿಹಿಟ್ಟು, ರುಬ್ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಮಸಾಲೆ, ಉಪ್ಪು, ಹುರಿದುಕೊಂಡಿರೋ ಪಾಲಕ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಚನ್ನಾಗಿ ನಾದಿ ಚಪತಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಚಪಾತಿ ಲಟ್ಟಿಸಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಪಾಲಕ್ ಚಪಾತಿ ರೆಡಿ.