ಸಾರಿನ ಪುಡಿ / Rasam Masala Powder

ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

¼ ಕೇಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿಬೀಜ
¼ ಕೇಜಿ ಬ್ಯಾಡಗಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
1೦೦ ಗ್ರಾಂ ಜೀರಿಗೆ
25 ಗ್ರಾಂ ಸಾಸಿವೆ
12 ಗ್ರಾಂ ಕಾಳುಮೆಣಸು
ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗು
ಮೆಂತ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹದವಾಗಿ ಹುರಿದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾರಿನ ಪುಡಿ ರೆಡಿ

0 comments: