ಹುಳಿಪುಡಿ / Sambar Masala Powder

ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

¼ ಕೇಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿಬೀಜ
¼ ಕೇಜಿ ಬ್ಯಾಡಗಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
25 ಗ್ರಾಂ ಜೀರಿಗೆ
1 ಜಾಯಿಕಾಯಿ
25-50 ಗ್ರಾಂ ಚಕ್ಕೆ
6 ಏಲಕ್ಕಿ
200 ಗ್ರಾಂ ಕಡಲೆಬೇಳೆ
50 ಗ್ರಾಂ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗು
ಮೆಂತ್ಯ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹುರಿದು ಅದನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹುಳಿಪುಡಿ ರೆಡಿ.

0 comments: