ಆಲು ಗೋಬಿ /Aloo Gobhi


ಏನ್ ಏನ್ ಬೇಕು?
1. ಅಲೂ ಗಡ್ಡೆ
2. ಹೂ ಕೋಸು (gobhi)
3. ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು
4. Garam Masala
5. Red Chilli powder
6. ಅರ್ಶಿನದ ಪುಡಿ
7. ಜೀರ್ಗೆ

ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು?
ಅಲೂ ಗಡ್ದೆನ ತೊಳ್ದು ಹೆಚ್ಕೊಬೇಕು. Small cubes ಆಗೋ ಅಷ್ಟು. ಹಾಗೆ, ಹೂ ಕೊಸನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ florets ಆಗಿ bidsittkondu, ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಐದ ನಿಮಿಷ ಇಡಬೇಕು (so that ಏನ್ ಏನ್ ಹುಳ ಇದ್ಯೋ ಅದ್ ಹೋಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೆ, ಗೋಭಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ). ಒಂದು non stick paatre ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗೋ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ತೊಗೊಂಡು ಅದಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸ್ವೆ ಕಾಳೂ and ಜೀರಿಗೆನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಜೀರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ splutter ಆದ್ಮೇಲೆ, ಹೆಚ್ಚಿರೋ ಅಲೂ ಗಡ್ಡೆ and ಗೋಭಿ ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆ ಪತ್ರೆಗೆನೆ. ಬೇಕಾಗೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, garam masala powder, red chilli powder and turmeric powderna ಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು fry ಮಾಡಿ. ಅಲೂ ಗಡ್ಡೆ and ಗೊಭಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಮಸಾಲ ಹತ್ತಿದೆ ಅನ್ತಾದ್ಮೇಲೆ close the lid. ಈ mixturena sim ಅಲ್ಲಿ steam ಮಾಡಿ. ಅವಾಗವಾಗ ತೆಗ್ದ್ ನೋಡ್ತಿರಿ. ಅಲೂ ಗಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಗೋಭಿ bendadmele ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೇಕಾದರೆ garnish ಮಾಡ್ಬೋದು with Corainder leaves. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅಲೂ-ಗೋಭಿ ready. ಇದು generally chapati ಜೊತೆ ಬಹಳ ಒಪ್ಪತ್ತೆ.

5 comments:

Aditya said...

alla, enen beku anta bardidia, esht beku antane bardilvala!! sudhi keltidaane ond ond lorry load tandre saaka anta, en heltia??

shweths said...

ee blog iradu common sense iro janakke :P..and common sense ilde iroru kitchen olageee hogbardu :P Lorry gattle tandunu maadkobodu..uddharne ashtooo maadbodu...adella avravara udaraaanusaara

Aditya said...

adrunu esht beku anta helodu olledu :)

shweths said...

stove andre enu...adna heng hachchodu, baandle andre enu, adna stove mele heng idadu, adella bedva helodu :P

Aditya said...

teera adoo gottilla andre, aduge manege barodeee beda :)